Fontos információk

Fontos információk

Bérlőnk okoz balesetet

  • Valamennyi gépjárművünk rendelkezik kötelező felelősség biztosítással. Ennek díjait a bérleti díjak tartalmazzák, így ezért Bérlőinknek külön fizetnie nem kell.
  • A kötelező felelősségbiztosítás alapján, ha Bérlő saját hibájából balesetet, más egyéb kárt okoz a bérelt gépjárművel, úgy a más személynek, vagy dologban okozott kárt a biztosító téríti meg Bérlő helyett.
  • A biztosítás természetesen csak a rendeltetésszerű használat mellett bekövetkezett események során keletkezett károk megtérítésére vonatkozik, abban az esetben, ha Bérlő az egyéb jogszabályokban foglalt kritériumoknak megfelelő állapotban, és módon vezette a gépjárművet.
  • A kötelező biztosítás nem nyújt fedezetet azokra a káreseményekre, amit olyan személy okoz a bérelt gépjárművel, aki nem szerepel a bérleti szerződésen.
  • Szintén nem nyújt fedezetet a kötelező biztosítás az olyan esetekben, ahol a káresemény időpontjában Bérlő bármely egyéb szerződésszegése is megvalósul.
  • A Bérlő által, a bérelt autóban okozott kárért a Bérlő teljes mértékben felelős.

Amennyiben Bérlőnknek okoz valaki balesetet

  • Ebben az esetben Bérlőinket semmilyen kártérítési felelősség nem terheli. A bérelt gépjárműben okozott kárt a károkozó biztosítója téríti meg.
  • Ekkor is nagyon fontos azonban, hogy Bérlőink a károkozó adatait a Baleseti Bejelentőn rögzítsék, azok valódiságát a lehetőségekhez mérten ellenőrizzék.
  • Ha a károkozó elhajt, adatait nem hajlandó közölni, felelősségét vitatja, vagy más olyan körülmény adódik, ami Önt elbizonytalanítja, okvetlenül kérjen rendőri intézkedést, jegyezze fel a károkozó jármű rendszámát.
  • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha semmilyen adat, baleseti bejelentő, vagy rendőrségi feljelentés nem áll rendelkezésre, úgy a bérelt gépjárműben keletkezett kárt csak ú.n. saját hibás káreseménynek tudjuk tekinteni, így Önnek önrészfizetési kötelezettsége nyílhat!